Apollo Theater, Glasgow, Scotland

April 15, 1980 Glasgow, Scotland