1980 World Tour

April 5, 1980 Manchester, UK

Apollo Theater